Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek

Wody mogą stać się zanieczyszczone przez chemiczne substancje, będące efektem aktywności człowieka, oraz wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy niosące ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także wiele innych. O dużo bardziej groźne dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane poprzez ludzi. Mogą nimi być substancje płynne, ale także gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód najczęściej ze ściekami przeróżnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są dodatkowo w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Zagrażające bezpieczeństwu substancje dostawać się mogą do wód również drogą powietrzną, do którego emitowane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń bezpośrednio trafiających do wód z powodu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy rodzaje zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód w dokładnie wyznaczonym miejscu (np. zrzuty zlewów miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w różnych miejscach zbiornika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń przynależą te, jakie przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne poprzez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, również o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być przynoszone przy użyciu rozmaitych związków, których nie sposób wyszczególnić. Warto jednakże zaznaczyć, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu